Predlog Letnega programa športa za leto 2023

Z Oddelka za šport MOL so nam posredovali predlog Letnega programa športa za leto 2023, ki bo obravnavan na 3. seji Mestnega sveta MOL v ponedeljek, 20. marca 2023.

Po informacijah, ki smo jih prejeli od Oddelka za šport MOL, je objava Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa za leto 2023 predvidena po sprejetju akta na Mestnem svetu, konec meseca marca 2023.