Uvodno izobraževanje za prostovoljce

Slovenska filantropija nadaljuje z izvedbo Uvodnih usposabljanj za prostovoljce v različnih krajih po Sloveniji. Uvodna izobraževanja, ki potekajo v živo, so za opravljanje prostovoljskega dela ključnega pomena. V letošnjem letu so uvodna usposabljanja financirana s strani MDDSZEM in so za udeležence brezplačna.

Uvodno izobraževanje je namenjeno vsem, ki se pripravljajo na prostovoljsko delo, in tudi tistim, ki že delujejo kot prostovoljci. Dotika se splošnih tem, ki so pomembne za izvajanje prostovoljskega dela. Daje širši pogled na področje prostovoljskega dela in prostovoljko/prostovoljca opozori na nevarnosti v prostovoljskem delu ter usmerja njeno/njegovo ravnanje. Usposabljanje je zasnovano po metodah izkustvenega učenja, vsi udeleženci so povabljeni k raziskovanju posameznih tem ter izmenjavi izkušenj.

Poglobite se v naslednje teme:

  • kaj je prostovoljstvo in kakšna je njegova vloga v družbi,
  • delo z raznolikimi posamezniki in odnos do stigmatiziranosti v družbi,
  • veliko dajem in še več dobivam, motivacija za prostovoljsko delo,
  • odnos med prostovoljcem in uporabnikom,
  • komunikacija,
  • pravice in odgovornost prostovoljcev,
  • etična načela pri prostovoljskem delu.

Izbirate lahko med različnimi termini:

Maribor, 10. in 11. februar 2023
Ljubljana, 25. in 26. februar 2023
Ljubljana, 18. in 19. marec 2023
Ljubljana, 22. in 23. april 2023
Ljubljana, 13. in 14. maj 2023

Ljubljana, 3. in 4. junij 2023

Prostovoljce lahko povabite tudi k udeležbi na Uvodnem e-izobraževanju za prostovoljce.

Za več informacij in vaša vprašanja so dosegljivi na e-naslovu: usposabljanja@filantropija.org in na telefonski številki 01 433 40 24.