Vabljeni na 5-dnevno intenzivno mentorsko usposabljanje

V okviru programa Slovenska mreža prostovoljskih organizacij vabijo k sodelovanju nevladne organizacije, ki bi se rade okrepile na področju prostovoljstva. V intenzivno podporo in mentorstvo na področju prostovoljstva v letu 2023 bodo vključili predvidoma osem nevladnih organizacij.

Namen je krepitev posameznih nevladnih organizacij, da z dobro organiziranim prostovoljskim delom laže dosegajo svoje poslanstvo ter s pridobljenim znanjem skrbijo za kakovostno delo s prostovoljci in širijo svoje aktivnosti.

Podpora Slovenske filantropije bo vključevala:

  • intenzivno petdnevno usposabljanje oseb, ki so odgovorne za prostovoljstvo v organizacijah (Pridobili boste znanje, kako pripraviti organizacijo na prostovoljsko delo in voditi prostovoljce; spoznali načine pridobivanja in izbora prostovoljcev; se naučili, kako izgleda uveljavljanje Zakona o prostovoljstvu v praksi; raziskovali motivacijo in najboljše načine nagrajevanja prostovoljcev; si ogledali razloge za konflikte v prostovoljstvu in pristop k njihovemu reševanju. Delali bomo na konkretnih primerih, se učili drug od drugega in iskali načine izboljšanja organiziranja prostovoljskega dela v sodelujočih organizacijah), in
  • svetovanje in mentorstvo v elektronski obliki, po telefonu ali osebno.

PRIJAVA

V kolikor menite, da bi ta znanja koristila in omogočila, da prostovoljstvo v vaši organizaciji prestavite na višjo raven, do 17. februarja 2023 pošljite v celoti izpolnjeno prijavnico na naslov patricija.fasalek@filantropija.org.

IZBOR

Pogoji sodelovanja in kriteriji. V kolikor bo prijav več, bo tričlanska komisija na Slovenski filantropiji naredila izbor sodelujočih.

Pomembno: Prostovoljska organizacija zagotovi vsaj enega predstavnika, ki je v organizaciji odgovoren za prostovoljstvo in se bo udeležil celotnega 5-dnevnega usposabljanja ter pripravil načrt izboljšav prostovoljstva v organizaciji. Zaželeno je, da organizacije zagotovijo sodelovanje dveh predstavnikov, saj se je po dosedanjih izkušnjah izkazalo, da je medsebojna podpora pri uvajanju sprememb v organizacijo zelo dragocena. Udeleženci usposabljanja bodo v svojih organizacijah namreč po zaključenem procesu podpore skrbeli za to, da bo kakovostno delo s prostovoljci ostalo stalna praksa.

USPOSABLJANJE

Usposabljanje bo potekalo v Kopru v dveh delih:  

1. del (prva dva dni od 9.00 do 17.00, petek 9.00-13.00): 8., 9. in 10. marec 2023

2. del (dva dni od 9.00 do 16.00): 1. in 2. junij 2023

Usposabljanje je brezplačno. Organizator poskrbi za napitke in prigrizke v odmorih, ostalo prehrano in morebitno bivanje pa morajo zagotoviti organizacije same.

V času med prvim in drugim delom usposabljanja udeleženci pripravijo načrt izboljšav na področju prostovoljstva na podlagi prepoznanih priložnosti znotraj posamezne organizacije. Načrt predstavijo na drugem delu usposabljanja.

Izvajalki usposabljanja: Tjaša Arko in Patricija Fašalek.

POTRDILO

Po končanem usposabljanju bodo udeleženci prejeli potrdilo o opravljenem 40-urnem intenzivnem usposabljanju. Prejmejo ga samo tisti udeleženci, ki svoje obveznosti opravijo v celoti.

INFORMACIJE

Za dodatna vprašanja so vam na voljo na patricija.fasalek@filantropija.org

Pogoji sodelovanja in kriteriji

Prijavnica