Javni poziv nacionalnim športnim zvezam ter drugim športnim organizacijam za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) je objavil javni poziv nacionalnim športnim zvezam ter drugim športnim organizacijam za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija. Kandidate za člana lahko predlagajo vse nacionalne in občinske športne zveze ter druge športne organizacije ustanovljene po Zakonu o društvih, ki imajo svojo glavno dejavnost v Standardni klasifikaciji dejavnosti registrirano pod R93 – Šport in druge dejavnosti za prosti čas.

Predlagatelj mora v predlogu navesti svoj naziv in sedež, priložiti dokument , ki izkazuje, da je upravičen predlagatelj (npr. akt o registraciji), dokument, iz katerega izhaja odločitev pristojnega organa predlagatelja o kandidatu, ki je predlagan, ter podatke o kandidatu.

OKS-ZŠZ bo imenoval enega člana. Mandat člana sveta traja 4 leta.

Za člane Sveta RTV Slovenija je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje določene pogoje. Predlogu bo potrebno predložiti utemeljitev kandidature, ki vsebuje opis izkušenj in delovanja kandidata na kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem ali drugem relevantnem področju družbenega življenja ter vizijo dobrega delovanja in krepitve ugleda javne RTV.

Več si preberite tukaj.

Predlog z vsemi dokazili in podatki je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov OKS-ZŠZ, Ameriška 2, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov info@olympic.si, najkasneje do nedelje 5. februarja 2023 do 24:00.