Državna pomoč zaradi visokih cen energentov

Začel je veljati Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki tudi za društva (ali zveze društev) in (zasebne) zavode, ki izvajajo pridobitno oziroma gospodarsko dejavnost, ponovno ureja sofinanciranje visokih cen energentov.

Od januarja dalje velja tudi, da lahko nekateri delodajalci na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize delavca napotijo na začasno čakanje na delo ali pa mu odredijo delo s skrajšanim delovnim časom. Oba ukrepa sta bila v veljavi tudi v preteklih dveh letih, v času koronavirusne krize. Ukrepa sta namenjena tistim delodajalcem, ki bodo, oz. bi lahko prejeli subvencijo države zaradi visokih cen energentov.  

Podrobna pojasnila najdete na www.cnvos.si in na zgornji povezavi do zakona.