Erasmus+ mobilnost osebja na področju športa

V letu 2023 bo v sklopu programa Erasmus + Sport potekala nova akcija na področju športa (Mobilnost osebja na področju športa), ki se bo izvajala decentralizirano (preko nacionalne agencije za Erasmus + programe – CMEPIUS).

Mobilnost osebja na področju športa je novost programa Erasmus+ od leta 2023. Prvič v zgodovini bo program podpiral možnosti mobilnosti za posamezne člane športnega kadra.

Splošni cilj tega ukrepa je omogočiti kadru športnih organizacij, predvsem na področju množičnega športa, da z učno mobilnostjo izboljša svoje kompetence, kvalifikacije in pridobi nova znanja in spretnosti, tako da nekaj časa preživi v tujini ter prispeva h krepitvi zmogljivosti in razvoju športnih organizacij.

Ta ukrep spodbuja strokovni razvoj trenerjev in drugega kadra (tako plačanega kot prostovoljnega) v množičnem športu. Podpirajo se lahko tudi priložnosti za učno mobilnost osebja v športu, ki ni množični šport, vendar le, če lahko sodelovanje tovrstnega kadra koristi množičnemu športu.

CMEPIUS vabi športne zveze, da se udeležijo spletnega informativnega dneva, ki bo potekal v četrtek, 12. 1. 2023 ob 13. uri. Prijave zbirajo na povezavi.