Opomnik za dopolnitev dokazil 2. zahtevkov

Sofinanciranje dejavnosti programa športa se izvede na podlagi dveh (2) zahtevkov za izplačila, ki se jih vnese v spletno aplikacijo Razpisi MOL, Oddelek za šport.

Prejemniki sredstev LPŠ ne pozabite, da je potrebno vsa dokazila o nastalih stroških, ki so bili napovedani v drugem zahtevku in izkazujejo namensko porabo sredstev, priložiti najkasneje do 15. 12. 2022.

Izjema so:

  • dejavnosti Mestne panožne športne šole in Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve, kjer je rok za oddajo dokazil o nastalih stroških 15. 1. 2023 ter 
  • dejavnosti Šport je igra in Šolski športni krožki, kjer je rok za oddajo dokazil o nastalih stroških 31. 1. 2023.