mag. Janez Sodržnik z bogatim programom za boljšo prihodnost slovenskega športa

Dan pred zaključkom oddaje kandidatur za vodstvo OKS-ZŠZ, je mag. Janez Sodržnik predstavil svoj program spisan kar na 20 straneh. Predstavil je tudi nekaj novosti v podpredsedniški ekipi; pridružil se mu je mag. Stanko Glažar, dolgoletni podpredsednik Nogometne zveze Slovenije.

V prostorih ljubljanskega Tivolija je mag. Janez Sodržnik predstavil ambiciozno zastavljeni program, ki presega okvire enega mandata. Kot je povedal »je potrebno planirati dolgoročno in strateško, če se želi narediti konkretne premike za slovenski šport«. Tako je zasnoval tri cilje, ki se bodo realizirali do leta 2034: vsak državljan bo vsaj 150 minut zmerno aerobno telesno dejaven na teden skladno s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije, Slovenija bo imela člana izvršnega odbora Mednarodnega olimpijskega komiteja in Slovenija-Avstrija-Italija bodo gostili Zimske olimpijske igre.

V programu se je primarno osredotočil na vse štiri kategorije deležnikov, ki ustvarjajo in skrbijo za razvoj dveh stebrov:  vrhunskega športa in športa za vse. Kot je poudaril »zmaga – za vse« je možna izključno, če vsi deležniki (*zveze, klubi in organizacije, ki delujejo v šport, *športni delavci in funkcionarji ter prostovoljci in gledalci, *športnice in športniki, *državljanke in državljani) sodelujejo, se povezujejo in si zaupajo, saj je od njih odvisno, kako se bo šport razvijal in kakšno družbo bomo v prihodnje imeli.«.

Med ključne projekte je izpostavil večjo skrb za članice OKS-ZŠZ, za katere se bo vzpostavilo olimpijsko središče v okviru katerega se zagotovi prostorska, administrativna in strokovna pomoč članicam zvezam. Vzpostavila se bo tudi solidarnostna shema v okviru katere se po vnaprej določenem ključu razdeli 15% vseh skupaj pridobljenih sredstev OKS-ZŠZ. V okviru novega televizijskega športnega programa pa bodo imele članic večjo in enakomerno medijsko podporo.

Sodržnikova ožja ekipa je doživela nekaj sprememb, kar »je odraz umazane kampanje konkurentov, ki se ukvarjajo bolj s tem kako Janezu škoditi, kot nagovarjati zveze s svojim programom razvoja športa«. Skupščini OKZ-ZŠZ bo predlagal v izvolitev prof. dr. Majo Pajek (prodekanjo Fakultete za šport) za prvo podpredsednico področja športa za vse, mag. Stanka Glažarja za podpredsednika področja vrhunskega športa in Andraža Žurmana za podpredsednika poslovnih zadev OKS-ZŠZ.

»Verjamem v zmago, saj bo to zmaga – za vse« je mag. Janez Sodržnik sklenil svojo predstavitev programa za predsednika OKS-ZŠZ.

Celoten program si lahko ogledate na povezavi – Zmaga za vse.