Razpis Fundacije za šport za 2023 odprt še do 21. novembra 2022

Fundacija za šport je objavila dva javna razpisa, in sicer za sofinanciranje športnih programov ter gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi. Tokrat bo na voljo 11 milijonov evrov, kar je milijon evrov več kot v lanskoletnem javnem razpisu.

Največ razpisanih sredstev bo FŠO namenila za področje športnih programov, in sicer 6.230.400 EUR. Od tega bo v okviru tekmovalnega športa namenjenih 2.912.700 EUR za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter 2.383.100 EUR za vrhunski šport. Športu za vse bo namenjenih 903.400 EUR, Športu invalidov 31.200 EUR, za razvojne dejavnosti v športu bo FŠO namenila 1.177.000 EUR, za organiziranost v športu 220.000 EUR, za športne prireditve in promocijo športa 605.000 EUR, za družbene in okoljske odgovornosti v športu pa 83.600 EUR.

Od razpisanih sredstev je 2.440.000 EUR namenjenih sofinanciranju programov gradnje športnih objektov ter površin za Od razpisanih sredstev bo 2.684.000 EUR namenjenih sofinanciranju programov gradnje športnih objektov ter površin za šport v naravi, in sicer v dvoletnem obdobju (2023-2024).

Zbiranje vlog za prijavo na javni razpis FŠO bo zaključeno 21. novembra 2022, odločitev sveta fundacije o delitvi sredstev pa naj bi bila znana predvidoma do konca meseca marca naslednje leto. Tako kot vsako leto bodo prva sredstva v letu 2023 prejele nacionalne športne zveze, in sicer za programe tekmovalnega športa.

Razpisa sta dostopna na fundacijazasport.org.