Izvolili so novega predsednika kluba slovenskih olimpijcev

Klub slovenskih olimpijcev (KSO) je prostovoljno združenje športnikov v okviru OKS-ZŠZ, sestavljen iz uradnih udeležencev zimskih ali letnih olimpijskih iger in vključuje, združuje ter povezuje olimpijce z namenom izvajanja nalog, pomembnih za podporo olimpijcem in športnikom.

V septembru je bilo v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru organizirano srečanje Kluba slovenskih olimpijcev in volitve Predsedstva KSO. 

Za naslednje mandatno obdobje so bili imenovani naslednji predstavniki olimpijcev:

  • Častni Predsednik: g. Miroslav Cerar OLY
  • Predsednik: Iztok Čop OLY
  • Sekretarka: dr. Petra Robnik OLY
  • Člani Predsedstva (3): mag. Katja Koren Miklavec OLY, Primož Kozmus OLY in Ivo Čarman OLY.