Ali ste na seznamu upravičencev do donacij za leto 2022?

Vlada RS je 30. septembra objavila Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022. Na seznamu so vse nevladne organizacije, ki so do 31. decembra 2021 pridobile status nevladne organizacije v javnem interesu ter so bile v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu vpisane do 30. junija 2022. Seznam si lahko ogledate na povezavi.

Vsem nevladnim in s tem tudi športnim organizacijam, ki izpolnjujete pogoje za uvrstitev, priporočamo, da preverite, ali ste uvrščeni na seznam. Če vas na seznam kljub izpolnjevanju pogojev niso uvrstili, o tem obvestite pristojno ministrstvo, saj je to odgovorno za vpis v javno evidenco.

Več podrobnosti si lahko preberete na www.cnvos.si.