Rok za oddajo 2. zahtevkov MOL do 30. septembra

Sofinanciranje dejavnosti programa športa se izvede na podlagi dveh (2) zahtevkov za izplačila, ki se jih vnese v spletno aplikacijo Razpisi MOL, Oddelek za šport.

Bodite pozorni, da se 30. septembra, skladno s 3. členom pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2022, izteče rok za oddajo 2. zahtevkov za sofinancirane dejavnosti.