Standard kakovosti NVO

Športna zveza Ljubljane je z dobrim, organiziranim in preglednim delom, 23. junija 2020, pridobila certifikat SIQ-NVO kot prva športna organizacija v Ljubljani in Sloveniji.

Nacionalni program športa v RS 2014-2023 v členu, ki opredeljuje delovanje športnih organizacij, določa tudi nekatere cilje, ki so povezani s povečanjem kakovosti programov športnih društev. V sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), smo v šport prvi pri nas uvedli standard kakovosti za društva – certifikat SIQ-NVO, ki temelji standardu ISO 9001:2008.

Pridobljen certifikat je dokument, s katerim izkazujete svoje reference na razpisih, pri pridobivanju novih donatorskih in sponzorskih sredstev, ter z njim že obstoječim podpornikom pokaže, da sta bila preteklo zaupanje in podpora upravičena.

Športna zveza Ljubljane je ponosni lastnik standarda kakovosti NVO, ki temelji na standardu ISO 9001, ob tem pa poudarja elemente kakovosti, ki so za nevladne organizacije še posebej pomembni.