Razpis Ministrstva za zdravje varovanje in krepitev zdravja do leta 2025

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja, ki prispevajo k izvajanju Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015–2025, Skupaj za družbo zdravja, tudi na prednostnem področju krepitve in varovanja zdravja ter preprečevanje bolezni.

Med drugim:

  • zdrava in uravnotežena prehrana in telesna dejavnost za zdravje,
  • preprečevanje rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti in s tem povezane škode,
  • zdrav življenjski slog mladih.

Podrobnosti preberite na www.gov.si.

Višina sredstev za sofinanciranje programov javnega razpisa je 10.850.000 evrov, in sicer: 4.050.000 evrov v letu 2023, 3.400.000 evrov v letu 2024 in 3.400.000 evrov v letu 2025.