Seminar za trenerje in druge športne strokovnjake

27. maja bo v prostorih Športnega društva GIB Ljubljana na Drenikovi ulici 32, potekal brezplačen seminar na temo ozaveščanja otrok in mladostnikov o preprečevanju nasilja in diskriminacije v športu. Z njim želijo odpreti diskusijo, v kakšnih pojavnih oblikah se vse pojavlja nasilje v športu, kako ga preprečiti in tako opolnomočiti ter jim omogočiti mladim varen, prijeten in spodbuden prostor na športnih vadbah. Program vključuje ugotovitve definicij nasilja v športu in vpliv na otroke in mlade, razumevanje različnih vedenj otrok in mladih in kako jim pomagati preseči nefunkcionalne vzorce• Vaje in igre za preprečevanje nasilja ter protokol ukrepanja ob nasilnem vedenju.

Za udeležbo na seminar je potrebna elektronska prijava (število mest je omejeno), podrobnosti pa najdete v programu.