Razpis Zavarovalnice Triglav za dodelitev sponzorskih sredstev

V Zavarovalnici Triglav, v skladu s strategijo s sponzorstvi, podpirajo razvoj organizacij ter drugih neprofitnih društev, zavodov, ki delujejo na področju športa, kulture, zdravstva, izobraževanja in trajnostnih projektov. Sponzorski odnos med drugim razumejo kot partnerstvo, ki zagotavlja vzajemni napredek za sponzorja, prejemnika in širšo družbo; pri odločitvi za sponzorsko podporo sledijo namenu krepitve blagovne znamke Zavarovalnice Triglav in podpori lokalnim okoljem, s čimer so povezana tudi kriteriji za izbor sponzorskih aktivnosti.

Elektronski obrazec za oddajo prijave je objavljen na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d.d., kjer so objavljena tudi navodila za izpolnjevanje sponzorske vloge. Vlagatelji morajo vloge oddati izključno preko elektronskega obrazca, in sicer najpozneje do vključno 9. maja 2022 do 16. ure.

Več preberite na www.triglav.eu.