Intenzivno mentorsko usposabljanje

Slovenska filantropija na petdnevni seminar vabi nevladne organizacije, ki bi se rade okrepile na področju prostovoljstva. V intenzivno podporo in mentorstvo na področju prostovoljstva v letu 2022 bodo vključili predvidoma osem nevladnih organizacij.

Namen podpore je krepitev posameznih nevladnih organizacij, da z dobro organiziranim prostovoljskim delom laže dosegate svoje poslanstvo, s pridobljenim znanjem skrbite za kakovostno delo s prostovoljci in širite svoje aktivnosti.

Podpora Slovenske filantropije bo vključevala:

  • intenzivno petdnevno usposabljanje oseb, ki so odgovorne za prostovoljstvo v organizacijah (pridobili boste znanje, kako pripraviti organizacijo na prostovoljsko delo in voditi prostovoljce, spoznali načine pridobivanja in izbora prostovoljcev, uveljavljanje Zakona o prostovoljstvu v praksi, raziskovali motivacijo in najboljše načine nagrajevanja prostovoljcev, spoznali razloge za konflikte v prostovoljstvu in pristop k njihovemu reševanju; delali bomo na konkretnih primerih, se učili drug od drugega in iskali načine izboljšanja organiziranja prostovoljskega dela v sodelujočih organizacijah);
  • svetovanje in mentorstvo v elektronski obliki, po telefonu ali osebno.

Prijavite se do 20. maja 2022 pošljite v celoti izpolnjeno prijavnico na naslov andreja.hleb@filantropija.org

Preberite pogoje in kriterije sodelovanja.

Usposabljanje bo potekalo v Mariboru v dveh delih:  

1.      del (prva dni od 9.00 do 17.00, petek 9.00-13.00): 1., 2. in 3. junij 2022

2.      del (dva dni od 9.00 do 16.00): 15. in 16. september 2022

Usposabljanje je brezplačno.