Dodatni razpis LPŠ v MOL za 2022

Predmet sofinanciranja so dejavnosti na področju tekmovalnega športa, ki so predmet Sprememb in dopolnitev Letnih programov športa v Mestni občini Ljubljana za leta 2020, 2021 in 2022.

  • Kakovostni šport – Panožni športni centri
  • Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve
  • Evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali

Prijavitelji morajo imeti sedež oziroma stalno prebivališče v MOL in delovati za območje MOL najmanj dve leti ter izvajati dejavnost pretežno za prebivalce MOL. Rok za prijavo je 18. maj, pogoje pa objavljajo v razpisni dokumentaciji na www.ljubljana.si.