Predstavitev Športno rekreativnega društva dr. Petra Držaja

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1986 in sicer z namenom, da se organizira rekreacija (telovadba, pohodništvo, plavanje…) za starejše občane. Letos torej praznujemo 36 letnico ustanovitve. Ustanoviteljice so bile predvsem ženske. Pobudnica je bila ga. Mara Podrekar, ki je bila predsednica društva do leta 2010, ko jo je na njeno željo zamenjala ga. Marija Pokeršnik, ki pa je aktivna članica društva še danes.

Društvo je popolnoma amatersko in neprofitno oz. ne opravlja nobenih profitnih dejavnosti. Ima  status društva, ki deluje v javnem interesu (Odločba Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  iz leta 2019).  V društvu deluje vsako leto 50 do 55. Ob ustanovitvi so članice skušale animirati za telovadbo tudi moške upokojence, vendar so ti hitro »vrgli puško v koruzo« in niso hoteli telovaditi. Zaradi njih je bila  ustanovljena šahovska sekcija, ki pa je žal hitro usahnila.

Veliko let je imelo društvo organizirano redno vadbo dvakrat tedensko v dveh skupinah, sekcijo pohodništva (okolica Ljubljane) in  sekcijo plavanja v Termah Laško. Danes imamo le sekcijo telovadbe, ki jo vodijo strokovno usposobljene vaditeljice. Pogovarjamo pa se o ponovni ustanovitvi sekcije pohodništva. Med članicami se je namreč povečalo zanimanje za krajše skupne sprehode, pohode po lažjih poteh okoli Ljubljane.

Društvo deluje na osnovi PRAVIL, Pravilnika o finančnem poslovanju društva  in Pravilnika o disciplinskem postopku. Vsi akti so usklajeni z Zdru-1 in Slovenskim računovodskim standardom 33. Viri finančnih sredstev so pridobljeni izključno s plačilom članarine. Vsako leto smo se prijavile na razpis MOL-a, od katerega smo pridobili manjšo finančno dotacijo in brezplačno uporabo telovadnice na OŠ Riharda Jakopiča. Danes nam MOL omogoča brezplačno uporabo telovadnice (140 ur letno). Vsako leto nam naša Četrtna skupnost Šiška pomaga s finančnimi sredstvi.

Zadnja leta smo opravile kar nekaj strokovnih izletov po Sloveniji. Bile smo po poteh 1.svetovne vojne, v Planici, pri Ruski kapelici, v Kočevju in Gotenici itd. Obiskale smo tudi vse naše zamejske Slovence: na Koroškem, v Porabju, v Reziji, na Goriškem in v Trstu, v Bazovici. Vsi izleti so bili strokovno vodeni, s poudarkom na naši kulturi in zgodovini.

Naše društvo v svoje vrste vabi nove članice, ki jim je mar zdravo življenje in prijetno druženje. Oglasite se ob ponedeljkih ob 16.50 ali v četrtkih ob 17.35 uri v telovadnici Osnovne šole Riharda Jakopiča (2. nadstropje), kjer si boste lahko ogledale našo vadbo. Seznanile pa vas bomo tudi z vsemi pogoji našega delovanja.

Vljudno vabljene!