Razpis za LPŠ za 2022 v Občini Škofljica

Občina Škofljica razpisuje 55.400 evrov za sofinanciranje Letnega programa športa v letu 2022 za športne programe in objekte, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu, športne prireditve in promocijo športa.

Rok za prijavo je 29. april 2022, razpisno dokumentacijo pa dobite na skofljica.si.