Vprašalnik o prehranskih navadah starejših

Javni zavod za šport Nova Gorica izvaja Erasmus+ program za starejše imenovan »In common sports +: fit, food and fun for elderly!« V sklopu projekta izvajajo vadbe za starejše, testiranja telesne zmogljivosti ter raziskujejo športne in prehranske navade starejših. Prav njih, to je starejše od 60 let, pa prosijo za pomoč oziroma sodelovanja pri izpolnjevanju vprašalnika.