Brezplačno preverite svojo telesno zmogljivost na testiranju SLOfit – odrasli, v četrtek, 21. aprila

Izkoristite brezplačno možnost in preverite vašo telesno zmogljivost v odrasli dobi ter rezultate primerjate s telesno zmogljivostjo v času šolanja ali z rezultati vaših otrok.

SLOfit odrasli je nadgradnja uveljavljenega spremljanja telesnega in gibalnega razvoja v slovenskem šolskem okolju (Športnovzgojni karton), ki omogoča spremljanje telesne zmogljivosti tudi v odrasli dobi. Namen je spodbuditi odrasle k diagnosticiranju in spremljanju njihove telesne zmogljivosti za ustrezno načrtovanje in izvedbo vadbenih programov in samoorganizirane športne in druge telesne dejavnosti. Merski sklop je nekoliko drugačen kot v šolskem obdobju, saj je prilagojen posebnostim odrasle populacije (od 18 do 65 let), vendar so rezultati po posameznih gibalnih sposobnostih primerljivi.

Merjenje SLOfit odrasli je sestavljeno iz treh sklopov: preverjanje zdravstvenega tveganja za izvedbo gibalnih nalog, osnovni sklop (z zdravjem povezana telesna zmogljivost), dodatni sklop (z gibalno učinkovitostjo povezana telesna zmogljivost). Sklop nalog je primeren in varen za vse odrasle osebe ne glede na njihovo starost oziroma zdravstveno stanje.

V Ljubljani testiranja izvajamo v okviru programa Razgibajmo Ljubljano, ob pomoči Fakultete za šport, naslednje pa bo v četrtek, 21. aprila potekalo v dvorani in na atletskem stadionu na Kodeljevem, od 15. do 19. ure.

Obvezna je predprijava do torka, 19. aprila, do 12. ure. Število prijav je omejeno.

Informacije: info@szlj.si, razgibajmoljubljano@gmail.com, odrasli@slofit.org

Vzporedno s testiranjem SLOfit – odrasli, bo na Kodeljevem potekal tudi tekaški Cooperjev preizkus. Podrobnosti preberite na www.tek.si.

Meritve SLOfit so v Ljubljani del programa Razgibajmo Ljubljano, ki ga izvajajo Športna zveza Ljubljane, Zveze športnih društev Krim, Zveza športnih društev Slovan in Športna zveza Univerze v Ljubljani, sofinancirata pa Mestna občina Ljubljana in Fundacija za šport.