Bliža se rok za oddajo vloge za pomoč za omilitev posledic dviga energentov

Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu predvideva pomoč pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov. Upravičenke so tudi nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Vlogo morate oddati najkasneje do 15. aprila.

Podrobnosti so objavljene na www.cnvos.si.