Nagrade za spodbujanje športa in telesne dejavnosti

EACEA, evropska izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo je objavila razpis za nagrade #BeActive 2022, v okviru katerih se nagrajujejo projekti in pobude na področju spodbujanja športa in telesne dejavnosti v Evropi.

Razpisane so štiri kategorije:

V okviru vsake kategorije bodo podeljene ena glavna nagrada v vrednosti 10 000 EUR ter druga in tretja nagrada, vsaka v vrednosti 2 500 EUR.Upravičeni prijavitelji

Za nagrado lahko kandidirajo fizične osebe ter osebe javnega in zasebnega prava, vključno z mednarodnimi organizacijami) iz držav upravičenk v okviru programa Erasmus+, ki so že uspešno implementirale projekte, namenjene spodbujanju športa in telesne dejavnosti.

Vrednost razpisa je 60.000 EUR, rok za prijavo pa 19. maj 2022.

Podrobnosti v angleškem jeziku objavljajo na europa.eu.