Načrt doseganja ravnovesja med spoloma v športu

Skupina na visoki ravni za enakost v športu je Evropski komisiji, nacionalnim organom in športnim organizacijam predstavila akcijski načrt za doseganje pravičnejšega ravnovesja med spoloma v športu.

Po poročanju Predstavništva Komisije v Sloveniji poročilo vsebuje priporočila za večjo udeležbo deklet in žensk v športu, povečanje njihove zastopanosti v trenerskih vrstah, vidnejšo vlogo pri odločanju in medijski pokritosti ter odpravljanje nasilja na podlagi spola.

Na op.europa.eu objavljajo podrobnosti v angleškem jeziku.