Razpis LPŠ za 2022 v Občini Ig

Občina Ig razpisuje sofinanciranje programov športa za leto 2022 in obsega sofinanciranje naslednjih programov:

  • športni programi (Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, Kakovostni in vrhunski šport, Športna rekreacija, Šport starejših),
  • športni objekti,
  • razvojne dejavnosti v športu,
  • organiziranost v športu,
  • športne prireditve.

Višina sredstev je 85.000 EUR, rok za prijavo pa je petek, 15. april 2022.

Podrobnosti objavljajo na www.obcina-ig.si.