Športna zveza Ljubljane praznuje 40 let

Piše se leto 1982, ko je takrat pet zvez telesno kulturnih organizacij občin v Ljubljani in sicer ZTKO Ljubljana-Bežigrad, ZTKO Ljubljana- Center, ZTKO Ljubljana Moste-Polje, ZTKO Ljubljana-Šiška in ZTKO Ljubljana Vič-Rudnik podpisalo samoupravni sporazum o ustanovitvi Zveze telesno kulturnih organizacij mesta Ljubljane. V tem sporazumu je bil določen tudi sedež zveze, ki je bil v Hali Tivoli na Celovški 25. Določena so bila tudi programska načela in naloge, delovno področje zveze, organiziranost itd. Že takrat je bilo določeno, da  skupščino zveze sestavljajo  delegati telesno kulturnih organizacij v Ljubljani. ZTKO Ljubljana se je leta 1992 preimenovala v Športno zvezo Ljubljane. Tako kot tudi takrat, je še danes reprezentativna in največja športna organizacija v Ljubljani.