Razpis sofinanciranja programa Hura, prosti čas

Zavod za šport RS Planica vabi k prijavi na razpis za sofinanciranje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, »Hura, prosti čas« v letu 2022, ki bodo potekali v naslednjih razpisanih obdobjih:

  1. poletne počitnice A (5 dni x 4 ure)
  2. poletne počitnice B (10 dni x 4 ure)
  3. športno gibalne aktivnosti ob koncih tedna – pomlad 2022 (4 dni x 4 ure )

Programi v razpisanih obdobjih poletne počitnice A in poletne počitnice B morajo potekati strnjeno – to pomeni en oz. dva tedna skupaj, ob koncu tednov (sobota, nedelja) so prosti.

Programi prostočasne športne vzgoje ne smejo biti del rednega programa šole.

Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader.

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji: subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 6. členu Zakona o športu.

Višina sredstev, ki je zagotovljena za leto 2022 in je na razpolago za sofinanciranje vsebine javnega razpisa je 40.040,00 EUR, rok za prijavo pa je 25. marec 2022.

Razpisne podrobnosti objavljajo na www.sportmladih.net.