Razpis Mladi upi 2022

Deseti razpis Mladi upi 2022 je objavljen in odprt do 25. marca 2022!

Projekt »Mladi upi« nadaljuje svoje poslanstvo, ki je namenjeno mladim talentom s področij športa, umetnosti, znanosti ter mladim para-športnikom. 

Razpisovalca sta Vse bo v redu, zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti in Zavarovalnica Triglav, d.d., ki veliko sponzorskih sredstev namenja uveljavljenim društvom, klubom, zavodom, ki že vrsto let delujejo na svojih področjih in s svojimi dosežki blagovni znamki zagotavljajo dodano vrednost in ugled. Že leta 2013 so se v Zavarovalnici Triglav odločili, da podprejo tudi mlade, še neuveljavljene nadarjene posameznike, ki imajo zaradi težjih gospodarskih in socialnih razmer vse več ovir pri uresničevanju svojih potencialov, kar počnejo še danes, ko bodo podprli že 10. generacijo mladih talentov.

Na pomoč želimo priskočiti mladim različnih talentov, znanj in ambicij ter prispevati k temu, da bodo lažje razvili svoje
potenciale. Verjamemo, da vsaka podpora mladim upom danes prinaša celotni družbi dodano vrednost za jutri, saj so
mladi varnost naše prihodnosti.

Predvidena višina sklada je najmanj 40.000 evrov. Sredstva v okviru tega razpisa lahko črpa samo klub, društvo, šola ali drugi javni zavod, v okviru katerega deluje mladi posameznik na področju športa, para-športa, umetnosti ali znanosti, izrecno za namene potreb razvoja izbranega nadarjenega posameznika.

Na razpis »Mladi upi« se lahko prijavijo posamezniki, ki v osnovi izpolnjujejo naslednje pogoje:
• so državljani Republike Slovenije, stari od 16 do 19 let oz. od 17 do 22 let (mladi športniki, para-športniki in umetniki, ki so ali bodo v letu 2022 dopolnili 16, 17, 18 ali 19 let in mladi znanstveniki, ki so ali bodo v letu 2022 dopolnili 17, 18, 19, 20, 21 ali 22 let);
• na svojem področju izstopajo iz povprečja in so mednarodno konkurenčni, kar izkažejo predvsem s pisnimi dokazili o
perspektivnih športnih, para-športnih, umetniških ali znanstvenih dosežkih na državni ali mednarodni ravni;
• za področje, s katerim se ukvarjajo, ne prejemajo plačila ali nimajo osebnih sponzorjev in drugih vrst urejenega vira
financiranja zunaj organizacije, kjer delujejo. Prejemniki kadrovskih, državnih, OKS štipendij se na razpis lahko prijavijo.
Vrsto štipendije in znesek morajo navesti na obrazcu št. 5 (socialno-ekonomski status);
• imajo mentorja, trenerja ali učitelja, ki lahko jamči za njihove dosežke oz. potrdi njihov talent;
• prijavitelj mladega športnika ali mladega para-športnika je njegov športni klub ali športno društvo; prijavitelj nadarjenega mladega upa s področij umetnosti ali znanosti je šola, javni zavod oz. organizacija, v okviru katere deluje pod
vodstvom učitelja ali mentorja;
• pošljejo pravilno in v celoti izpolnjeno prijavo na razpis ter priložijo vsa zahtevana dokazila in soglasja oz. izjave (točka
13 tega razpisa).

Rok za oddajo prijavnice je 25. marec 2022, podrobnosti o postopkih pa preberite na www.mladi-upi.si.