Razpis za pridobitev certifikata kakovosti SIQ-NVO

Športna zveza Ljubljane pomemben del prizadevanj nameni pomoči društvom in klubom na področjih, ki jim lahko zagotavljajo poslovno konkurenčnost. S tem poizkušamo slediti tudi ciljem, ki jih opredeljuje nacionalni program športa v RS 2014-2023 na področju povečanja kakovosti programov športnih društev. Sem sodi tudi uvajanje standardov kakovosti za društva – certifikat SIQ-NVO, ki temelji standardu ISO 9001:2008.

V sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), omenjeni certifikat prvi uvajamo v šport. V procesu pridobivanja certifikata prejmete povratne informacije o svojem delu, nasvete, kako izboljšati sistem vodenja in učinkovitost, kako čim bolj jasno definirati poslanstvo in določiti prioritete, izboljšati komunikacijo znotraj organizacije, izboljšati finančno transparentnost. Pridobljen certifikat je dokument, s katerim izkazujete svoje reference na različnih področjih, vsekakor pa z njim izkažete svojo transparentnost, učinkovitost, uspešnost in tako svojim članom pokažete, da sta bila preteklo zaupanje in podpora upravičena. Našteto vodi k boljšim storitvam, večjemu članstvu in v razvoj organizacije.

Certificiranje smo za športna društva in klube, ki so člani Športne zveze Ljubljane, predstavili na 29. skupščini ŠZL, kasneje smo izvedli tudi predstavitveno delavnico. Zaradi epidemioloških razmer potem s sistemom certificiranja nismo mogli nadaljevati vse do konca leta 2021.

Certificiranje za športna društva in klube bomo izvedli v letu 2022, zato vas vabimo, da se za pridobitev certifikata kakovosti poteguje tudi vaše društvo.

Z uvodnimi delavnicami bomo začeli 15. marca, prijavite pa se preko spletne prijavnice do vključno petka, 4. marca.

Objavljamo podrobnejši program in pogoje.

Informacije: 041 798 085, info@szlj.si.