Razpis Erazmus+ šport za 2022

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov za izvajanje programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+ za leto 2022. V okviru tokratnega razpisa je na voljo skoraj 3,9 milijarde evrov.

Razpis se med drugim nanaša tudi na naslednje ukrepe programa Erasmus+, ki sodijo na področje športa:

  • Sodelovalna partnerstva na področju športa (rok prijave: 23. marec 2022),
  • Manjša partnerstva na področju športa (rok prijave: 23. marec 2022),
  • Krepitev zmogljivosti na področju športa (rok prijave: 7. april 2022),
  • Nepridobitne športne prireditve (rok prijave: 23. marec 2021).

Za financiranje v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju športa.

V celoti lahko v vseh ukrepih programa Erasmus+ sodelujejo naslednje države:

  • 27 držav članic Evropske unije ter čezmorske države in ozemlja,
  • tretje države, pridružene programu:
    • države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška,
    • države kandidatke EU: Republika Turčija, Republika Severna Makedonija in Republika Srbija.

Poleg tega so nekateri ukrepi programa Erasmus+ na voljo organizacijam iz tretjih držav, ki niso pridružene programu.

Za nadaljnje podrobnosti o načinih sodelovanja glejte Vodnik za prijavitelje Erasmus+ za leto 2022.