Oddaja letnih poročil o prostovoljstvu za leto 2021

Bliža se rok za oddajo letnih poročil o prostovoljstvu na AJPES: za zavode je to 28. februar, za društva pa 31. marec.

Organizacije, ki ste vpisane v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na AJPES, morate zraven letne bilance oddati tudi letno poročilo o prostovoljstvu za preteklo leto. Objavljamo obrazec s podatki, ki jih zahteva spletni obrazec letnega poročila o prostovoljstvu na AJPES-u.

Organizacije, ki uporabljate spletno aplikacijo za vodenje evidenc prostovoljcev in prostovoljskih ur, ki jo Slovenska filantropija nudi članicam Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, do podatkov za poročilo pridete zelo hitro in enostavno: v meniju na levi strani izberete Statistika, Tip prikaza: AJPES, določite obdobje in kliknete na Prikaži rezultate. Podatki za poročilo natisnete in prenesete v spletni obrazec letnega poročila o prostovoljstvu na AJPES-u.

Trenutno aplikacijo uporablja skupaj več kot 500 organizacij (od tega trenutno sedemnajst članov Športne zveze Ljubljane). Za pridobitev dostopa do aplikacije, ki vam bo pri pripravi letnega poročila o prostovoljstvu v veliko pomoč, je potrebno samo podpisati dogovor o uporabi. V primeru, da vas zanima možnost brezplačne uporabe spletne aplikacije za vodenje evidenc, lahko kontaktirate Slovensko filantropijo (slovenska@filantropija.org ali 051 389 895).

Opozorilo: Tudi če vaša organizacija v lanskem letu ni imela prostovoljcev, je letno poročilo o prostovoljstvu vseeno potrebno oddati. V tem primeru namesto zahtevanih podatkov o številu prostovoljcev in prostovoljskih ur vnesete ničle.

V primeru, da organizacija ne predloži letnega poročila o prostovoljstvu, bo izbrisana iz vpisnika in bo izgubila status prostovoljske organizacije (javni zavodi pa status organizacije s prostovoljskim programom). Ponovni vpis v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom bo mogoč šele po 2 letih od datuma izbrisa organizacije.

To sporočilo je aktualno samo za organizacije, ki so vpisane v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na AJPES, za ostale organizacije pa je brezpredmetno.