Razpis usposabljanj v športu

Olimpijski komite Slovenije razpisuje dve usposabljanji za pridobitev naziva(ov) Strokovni delavec 1, športna rekreacija in Strokovni delavec 1, šport starejših. Vsebini sta skoraj identični, zato se lahko hkrati prijavite na obe usposabljanji, s čimer boste pridobili širši nabor kompetenc na področju rekreativne vadbe z vidika starosti vadečih.

Podrobnosti in prijavnico najdete na www.olympic.si.