Anketa: Položaj nevladnih organizacij v Sloveniji

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede vabi na izpolnitev ankete, s katero bodo analizirali stanje civilne družbe pri nas (to so Nevladne organizacije v Sloveniji iz leta 2004, Indeks civilne družbe iz leta 2009 idr.). Osredotočajo se na učinke epidemije Covid-19 ter sodelovanju nevladnih organizacij z javnimi oblastmi.

Vzamite si približno dvajset minut in izpolnite anketo.

Anonimnost vaših odgovorov je zagotovljena. Rezultati raziskave bodo predstavljeni brez imen organizacij oz. anketirancev in se bodo uporabili izključno za namen raziskave.