ŠD Trnovo ima novo vodstvo

Na občnem zbora Športnega društva Trnovo je bilo izvoljeno vodstvo društva za mandat 2022-26. Za predsednika društva je bil ponovno izvoljen Janez Ovsenik, za člane izvršnega odbora Geršak Zmago, Gmajnar Boštjan, Kodrin Danilo, Rot Darjo, mag. Sodržnik Janez in Župevec Bojan, nadzorni odbor sestavljajo Kous Petra, Simončič Matej in Strajnar Martin, člani častnega razsodišča pa so Korenčan Tomaž, Novakovič Sašo in Rupar Igor.