Razpis LPŠ v občini Litija za 2022

Občina Litija objavlja javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija za leto 2022. Za sofinanciranje športnih programov namenjajo 143.358,60 evrov, za najemnine pa kolektivnim ligaškim športom namenjajo 58.000 evrov. Rok za oddajo prijave je 25. februar 2022.

Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci športnih dejavnosti (športna društva, zveze in klubi, šole, vrtci, podjetniki oziroma gospodarske družbe, zasebniki), ki so registrirani in imajo sedež oziroma stalno prebivališče v občini najmanj eno leto pred objavo javnega razpisa ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje, ki so objavljeni na www.litija.si.