Razpis LPŠ v občini Kamnik za 2022

Občina Kamnik je objavila javni razpis za sofinanciranje izvajanja športnih programov v skladu z Letnim programom športa v občini. Športnim programom bodo namenili 280.000 evrov, promocijskim športnim prireditvam ter dogodkom pospeševanja športa 30.000 evrov, za najeme objektov pa 20.000 evrov. Rok za prijavo je 9. februar 2022, razpisne pogoje in dokumentacijo pa dobite na www.kamnik.si.