Brezplačna delavnica o posebnostih vadbe prekomerno težkih in debelih oseb

V soboto, 29. januarja bo na Fakulteti za šport v Ljubljani potekala delavnica z naslovom Športna vadba in specifičnost vadbe prekomerno težkih in debelih oseb. Namenjena je strokovnim delavcem na področju izobraževanja in športa, udeležba pa je zaradi sofinanciranja s strani ESS brezplačna.

Cilj delavnice je naučiti se in spoznati kriterije za ocenjevanje in opredelitev prehranjenosti in debelosti. Spoznati in razumeti specifičnost priprave prekomerno težke ali debele osebe za telesno dejavnost. Spoznati in razumeti teste za preverjanje telesne priprave prekomerno težke osebe. Spoznati in se naučiti pripraviti, strukturirati in izpeljati vadbeno enoto. Spoznati in se naučiti prilagoditi vaje prekomerno težkim in debelim osebam. Spoznati in razumeti pomen spremembe življenjskega sloga.

Delavnica se bo odvijala med 9. in 17.30.

Informacije: www.sportna-unija.si.