Priprava strategije razvoja športa v občini Dobrova – Polhov Gradec

Občina Dobrova – Polhov Gradec je v sodelovanju s Stičiščem Središče (Zavod Nefiks) pristopila k pripravi nove občinske strategije razvoja športa, ki predstavlja pomemben dokument za usmerjen razvoj športa in z njim povezanih dejavnikov.

Da bo dokument čim bolj prilagojena zahtevam in željam občanov, zainteresirane organizacije vabijo k sodelovanju. Za začetek lahko izpolnite vprašalnik, s pomočjo katerega bodo analizirali stanje športa v Občini Dobrova-Polhov Gradec, športno-rekreativne navade, zadovoljstvo s trenutno športno infrastrukturo občine in želje za prihodnost. Zbrani podatki bodo osnova za razumevanje in načrtovanje usmeritev za nadaljnji razvoj športa v občini Dobrova-Polhov Gradec.

Vprašalnik izpolnite do vključno 10. februarja 2022, oddajte pa ga v sprejemni pisarni Občine Dobrova – Polhov Gradec ali ga pošljite po pošti (Občina Dobrova-Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova) ali e-pošti info@dobrova-polhovgradec.si.