Brezplačno pridobite licenco za izvajalca meritev SLOfit odrasli

Vodite športne programe v društvu ali pri zasebniku? Ste ravnatelj, športni pedagog na šoli ali fakulteti? Morda pa vodite gibalne programe v zdravstveni organizaciji ali v katerem od društev bolnikov?

Če ste vsaj na enega izmed vprašanj odgovorili z DA, ste vabljeni, da postanete IZVAJALEC PROGRAMA ❤️SLOfit odrasli!

Na podlagi 40 let izkušenj z meritvami Športnovzgojnega kartona so na Fakulteti za šport UL zasnovali sklop preprosto izvedljivih merskih nalog za odrasle – ❤️SLOfit odrasli, ki so jih podprli z brezplačno uporabo aplikacije ❤️Moj SLOfit. Ta omogoča:

  • redno spremljanje telesne zmogljivosti posameznika,
  • relevantno oceno njegove morebitne zdravstvene ogroženosti,
  • primerjavo z njegovimi predhodnimi dosežki in populacijo,
  • delitev vpogled v ovrednotene podatke z zdravnikom, trenerjem, fizioterapevtom ali drugim strokovnjakom,
  • načrtovanje varnega vadbenega programa ali druge telesne oziroma športne dejavnosti,
  • vsako leto aplikacija tudi opomni, da je čas za ponovne meritve,
  • šole pa boste z vključitvijo staršev in ostalih učiteljev pridobile tudi pomembne zaveznike pri razumevanju pomena športne vzgoje ter vaših prizadevanj za dvig kakovostnega gibanja.

Prijavite se na odrasli@slofit.org ali pri Katji Meh (031 278 571)