Od 1. januarja višje davčne olajšave za donacije nevladnim organizacijam

Sprememba ureditve davčne olajšave za donacije se nanaša na:

  • dvig davčne olajšave za donacije z 0,3 % na 1 % obdavčenih prihodkov davčnega obdobja zavezanca,
  • možnost olajšave za dodatnih 0,2 % obdavčenih prihodkov za donacije, izplačane v športne namene. Do 1. januarja 2022 je ta dodatna olajšava omejena le na donacije v kulturne namene in donacije prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu,
  • dodatna olajšava za donacije izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport, kjer davčna olajšava znaša do 3,8 % obdavčenih prihodkov.

Skupno bo od 1. januarja 2022 dalje lahko donator uveljavljal davčno olajšavo do 5 % obdavčenega prihodka, vendar pa olajšava nikoli ne sme presegati višine davčne osnove.

Novela s 1. januarjem 2022 prinaša tudi spremembe pri uveljavljanju davčnih olajšav za zaposlovanje. Znižanje davčne osnove boste lahko uveljavljali pri zaposlovanju oseb, mlajših od 29 let – torej ne več le mlajših od 26 let, kot je veljalo doslej. Starostna meja pri zaposlovanju starejših oseb ostaja nespremenjena – 55 let. Po novem pa boste lahko olajšavo uveljavljali tudi pri zaposlovanju oseb, ki opravljajo poklice, za katere primanjkuje iskalcev zaposlitve.

Dodana je tudi nova olajšava, ki jo boste lahko uveljavljali od 1. januarja 2022 dalje, in sicer davčna olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod. Nevladne organizacije lahko uveljavljate zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod, torej vlaganja v okolju prijazne tehnologije, učinkovito rabo energije stavb, čistejši transport in druge ukrepe za uvajanje klimatske nevtralnosti ter digitalizacijo. Olajšava ne sme presegati višine davčne osnove.