Zaključna predstavitev projekta »JITA KYOEI – Mutual Welfare and Benefit«

V začetku decembra je bila v Budimpešti zaključna predstavitev projekta »JITA KYOEI – Mutual Welfare and Benefit«, ki ga sofinancira program Evropske unije Erasmus+. Predstavitve so se udeležili tudi vodja projekta Katja Rudaš iz Športnega društva GIB, idejni vodja Mojmir Kovač ter predstavnik partnerjev iz Hrvaške, Toma Jelušić.

Projekt »JITA KYOEI – Mutual Welfare in Benefit« je nastal z namenom, da bi judo vrednote, ki so tudi univerzalne vrednote prenesli na mlade, ter jih aktivno vključili v ustvarjanje boljšega okolja in sveta.

Jita Kyoei je eno od osnovnih načel juda in govori o moči in pomenu sodelovanja. Če želijo posamezniki med seboj sodelovati, morajo imeti ali znati uporabljati določene vrednote, kot so spoštovanje, altruizem, občutek odgovornosti in pravičnosti in druge.

V času trajanja projekta so partnerji iz Hrvaške, Portugalske, Italije in Slovenije izvedli več mednarodnih in lokalnih aktivnosti:

 • Okrogla miza s strokovnjaki iz različnih področij (zgodovina, psihologija, sociologija, trenerji juda) za trenerje in mlade kandidate, v Ljubljani, februar 2020
 • Sestanki s partnerji preko spletne aplikacije Zoom (september 2020 – junij 2021)
 • Praktična delavnica za trenerje v Lizboni, junij 2021
 • Preizkušanje ter modifikacije praktičnih izobraževalnih vsebin (iger) s skupino otrok in mladih na lokalnem nivoju (vsak partner je izvedel aktivnosti v lokalnem klubu)
 • Izobraževalni tečaj in certificiranje prvih »Judo Mediatorjev Inkluzivnih Vrednot« v Pordenonu, oktober 2021
 • Preko 50 certificiranih Judo mediatorjev nkluzivnih vrednot in 13 certificiranih trenerjev Judo mediatorjev inkluzivnih vrednot
 • Aktivnosti mladih Judo Mediatorjev Inkluzivnih Vrednot v lokalnem okolju (oktober – december 2021)
 • Izobraževalni tečaj in certificiranje novih »Judo Mediatorjev Inkluzivnih Vrednot« na lokalnem nivoju (december 2021)
 • Predstavitev projekta EJU v Budimpešti (7. december 2021) ter JZS na licenčnem seminarju za trenerje v Mariboru (12. december 2021)

V sodelovanju s partnerji so pripravili različne vsebine in gradiva za implementacijo projektnih ciljev:

 • Kriterij in pravilnik za pridobitev naziva »Judo Mediator Inkluzivnih Vrednot«
 • Izobraževalni program za pridobitev naziva »Judo Mediator Inkluzivnih Vrednot«
 • JITA KYOEI Priročnik za učitelje, trenerje in judo mediatorje inkluzivnih vrednot
 • Samorefleksijski vprašalnik za učitelje in trenerje
 • Kartice judo iger, ki spodbujajo inkluzijo in razvoj vrednot pri otrocih
 • Plakat za Prijavo neprimernega vedenja v šoli/klubu in Etični kodeks Judo mediatorjev inkluzivnih vrednot

Gradiva bodo kmalu dostopna na spletni strani JITA KYOEI.

(https://gib-sport.com/erasmus_jita_kyoei/)

Ob koncu predstavitve projekta, so predstavili tudi aktivnosti naših prvih Judo mediatorjev inkluzivnih vrednot, ki so v svojem klubu samostojno pripravili različne aktivnosti, za katere menijo, da lahko pripomorejo k boljšemu okolju/družbi.

 • Judo mediatorji iz Hrvaškega judo kluba so organizirali čistilno akcijo njihovega kluba. Želeli so, da bi v akciji sodelovali vsi člani kluba, od najmlajših ter najstarejših judoistov, staršev in prijateljev, vendar se je zaradi slabe epidemične situacije akcije udeležilo 16 judoistov iz le ene skupine. Ves dan so v dobrem vzdušju počistili dojo (judo dvorano) ter ostale prostore (fitner, pisarna, garderobe, toaletne prostore, hodnike, …).
 • Portugalski Judo mediatorji so organizirali 4 treninge z mlajšimi judoisti, na katerih so govorili in izvajali aktivnosti, ki spodbujajo razvoj vrednot (spoštovanje, pogum, prijateljstvo, prijaznost, samokontrola, skromnost, čast, iskrenost). Po vsakem treningu so vadeči prejeli nalepke tistih vrednot, ki so jih obdelali na treningu.
 • Domači judoisti oziroma Judo mediatorji so se zavezali k pomoči zbiranju sredstev za gradnjo nove judo dvorane v Kopru ter k prostovoljnim aktivnosti. Tako so nesebično pomagali pri organizaciji prijateljskega tekmovanja za najmlajše judoiste.

Ob vseh predstavljenih aktivnostih in rezultatih projekta je bila predstavnica EJU, Jane Bridge, izredno zadovoljna in ponosna glede delitve idej in ciljev, ki jih ima izobraževalna komisija EJU – poudariti, da je Judo nastal kot izobraževalna metoda in ne kot šport.