Obvezno antidoping e-izobraževanje za športnike in trenerje!

Za pridobitev tekmovalne licence, za športnike in strokovne delavce, od vključno 14. leta do starosti 50 let, je pri posamezni nacionalni panožni športni zvezi zahtevano opravljeno protidopinško e-izobraževanje, ki ga predpisuje Slovenska antidoping organizacija (SLOADO). Leto 2021 je veljalo za prehodno obdobje, odslej pa je obvezno za vse, registracija športnikov in trenerjev brez pridobljenega certifikata pa preko Olimpijskega komiteja Slovenije ne bo več mogoča. O podrobnostih se pozanimajte pri svoji nacionalni panožni zvezi.

Več o obveznosti preberite na cdn-website.com ali na SLOADO – Slovenska antidoping organizacija.