Poziv predsednika OKS-ZŠZ Bogdana Gabrovca

Spoštovani športniki, trenerji, športni funkcionarji, organizatorji športnih prireditev in drugi ljubitelji športa!

Športna sfera je do sedaj že večkrat pokazala, da zmore natančno, dosledno in disciplinirano slediti usmeritvam strokovnjakov na poti do zajezitve epidemije COVID-19, zato vas pozivam, da ponovno stopimo skupaj, saj je za ohranitev možnosti športnega udejstvovanja ključnega pomena, da se vsi segmenti športa v tej situaciji obnašamo skrajno odgovorno.

Po podatkih Inšpektorata za šport RS namreč ugotavljamo, da se na terenu vedno ne spoštuje predpisanih ukrepov. Predvsem so problematične športne prireditve s prisotnostjo gledalcev. Bolj kot se premikamo po tekmovalnih sistemih navzdol na tekmovanja nižje ravni, večkrat je bilo zaznano ne-upoštevanje predpisanih ukrepov. Ob tem seveda tudi določene večje mednarodne prireditve niso bile izjema. Opozarjam, da ne-spoštovanje predpisanih ukrepov ni sprejemljivo, je neodgovorno in v primeru nadaljnjega neupoštevanja lahko zato upravičeno privede tudi do začasne prepovedi izvajanja športnih dejavnosti.

Zato ponovno pozivam in apeliram na vse udeležence v športu, da se striktno in odgovorno držijo vseh predpisanih ukrepov, nacionalne panožne športne zveze pa, da nudijo svojim osnovnim organizacijam pri tem podporo z obveščanjem in opozarjanjem na morebitne nepravilnosti ter po potrebi tudi z ukrepanjem.

Če želimo, da se življenje in s tem tudi šport vrne v stare tirnice, preverjajmo izpolnjevanje PCT pogoja tako udeležencev, kot tudi gledalcev, poskrbimo, da se ohranja predpisana medosebna razdalja in da se nosijo zaščitne maske, prezračujmo prostore, razkužujmo si roke in motivirajmo drug drugega, da ohranimo vadbeno okolje zdravo!

Vem, da skupaj zmoremo!

Bogdan Gabrovec l.r.
predsednik