Raziskava o uporaba brezdimnih tobačnih izdelkov med športniki

Karmen Brence, diplomirana medicinska sestra, v okviru magistrskega študija zdravstvene nege na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani pripravlja magistrsko delo z naslovom “Uporaba brezdimnih tobačnih izdelkov med športniki”. Namen je proučiti in raziskati uporabo snusa (fug) med populacijo amaterskih in profesionalnih športnikov (registriranih in kategoriziranih) v Sloveniji, ki se ukvarjajo z ekipnimi ali individualnimi športi.

Če želite sodolovati, izpolnite anketni vprašalnik, ki vam bo vzel približno deset minut.

Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno (udeleženci lahko brez posledic kadarkoli odstopite od izpolnjevanja vprašalnika) in anonimno. Rezultati ankete bodo uporabljeni zgolj za namen raziskave in priprave morebitnih drugih besedil za objavo v znanstveni in strokovni literaturi.