13. slovenski kongres prostovoljstva

Slovenska filantropija vabi na že trinajsti kongres prostovoljstva, ki bo letos potekal 2. in 3. decembra na spletu.

Vsak dan se posamezniki z velikimi in majhnimi prostovoljskimi akcijami vključujejo v solidarnostne in razvojne pobude, da bi izboljšali pogoje življenja za druge in sebe. Prostovoljstvo in solidarnost sta temeljni vrednoti, ki na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni izkazujeta takšno moč, da lahko tudi spreminjata svet. S posameznimi dejanji ljudje vsakodnevno prispevajo k razvoju solidarnosti na različnih področjih in tako dajejo osebni prispevek za boljši jutri. Letošnji kongres bo namenjen vlogi prostovoljstva in pomenu solidarnosti pri reševanju družbenih in okoljskih izzivov.

Objavljamo predviden program in prijavnico.