Od 2022 višje davčne olajšave za donacije nevladnim organizacijam

Državni zbor je 29. oktobra 2021 sprejel novelo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki med drugim določa tudi zvišanje davčnih olajšav za donacije pravnih oseb, in sicer dvig splošne davčne olajšave za donacije z 0,3 % na 1 %. Določba bo stopila v veljavo 1. januarja 2022.  

Sprememba ureditve davčne olajšave za donacije se nanaša na:

  • dvig davčne olajšave za donacije z 0,3 % na 1 % obdavčenih prihodkov davčnega obdobja zavezanca,
  • možnost olajšave za dodatnih 0,2 % obdavčenih prihodkov za donacije, izplačane v športne namene. Do 1. januarja 2022 je ta dodatna olajšava omejena le na donacije v kulturne namene in donacije prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu,
  • dodatna olajšava za donacije izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport, kjer davčna olajšava znaša do 3,8 % obdavčenih prihodkov.

Več preberite na www.cnvos.si.