Sporočite okrogle obletnice društev

Poleg nagrad in priznanj najboljšim športnikom, ekipam in amaterskim delavcem v športu, bomo na prireditvi Športnik Ljubljane 2021 podelili tudi posebna priznanja klubom, ki v letu 2021 praznujejo svoj jubilej: 20, 30, 40 ali več let delovanja.

Predloge za priznanja sprejemamo na posebnem obrazcu, na katerem je potrebno zapisati tudi kratko obrazložitev oziroma zgodovino. Rok za oddajo je PETEK, 19. novembra 2021, pošljite pa ga na naslov Športna zveza Ljubljane, Vodovodna cesta 25, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@szlj.si.

Prireditev » Športnik Ljubljane 2021 »  sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Športna zveza Ljubljane bo podatke skrbno varovala in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (GDPR,ZVOP-1,ZVOP-2,  oziroma vsakokratne veljavne nacionalne zakonodaje) samo v namene podeljevanja priznanj za leto 2021!

Obrazec – predlog za priznanje 2021, okrogla obletnica društev