Predlagajte kandidate za priznanja amaterskim športnim delavcem

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju priznanj zaslužnim amaterskim športnim delavcem in delavkam, bo Športna zveza Ljubljane na prireditvi  »Športnik Ljubljane 2021«, podelila priznanja tistim, ki svoj prosti čas posvečajo razvoju športa v svojem društvu in Ljubljani, pa za svoje uspešno in dolgoletno delo niso plačani.

.

.

Posamezniki lahko priznanje prejmejo za uspešno delo na raznih področjih aktivnosti, ki so sestavni del razvoja oziroma delovanja društva in sicer za večletno neprekinjeno uspešno delo:

  • za vsaj 10-letno uspešno delo
  • za vsaj 20-letno uspešno delo
  • za vsaj 30-letno uspešno delo
  • za življenjsko delo

Priznanje prejmejo posamezniki in posameznice za neprekinjeno uspešno delo:

  • za posebno uspešno delo z otroki in mladino,
  • za daljše strokovno delo na področju strokovne publicistike,
  • za neprekinjeno delo v društvu ali v telesih društva,
  • za izjemne uspehe pri vzgoji strokovnih kadrov,
  • za posebne zasluge – uspehe pri izgradnji oz. vzdrževanju objektov in opreme.

Če je v vaši organizaciji tak amaterski delavec, izpolnite predlog za priznanje in nam ga pošljite najkasneje do petka, 19. novembra 2021 na Športna zveza Ljubljane, Vodovodna cesta 25, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@szlj.si.

Ne pišite o morebitnih športnih dosežkih kandidata/tke, ampak le o njegovem amaterskem delu. Predlagajte le eno osebo!

Prireditev »Športnik Ljubljane 2021» sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Športna zveza Ljubljane bo podatke skrbno varovala in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (GDPR,ZVOP-1,ZVOP-2,  oziroma vsakokratne veljavne nacionalne zakonodaje) samo v namene podeljevanja priznanj za leto 2021!

Obrazec – predlog za priznanje 2021_amaterski športni delavec / delavka