Športna zveza Ljubljane je uspešno podaljšala certifikat kakovosti poslovanja

Športna zveza Ljubljane je že eno leto lastnik certifikata SIQ-NVO. Z dobrim, organiziranim in preglednim delom si ga je 23. junija 2020 prislužila kot prva športna organizacija v Ljubljani in Sloveniji. Zaradi zagotavljanja trajnostne izvedbe uspešnosti, CNVOS opravlja letne presoje in Športna zveza Ljubljane tudi v letu 2021 ostaja ponosen nosilec kakovosti poslovanja.

Nacionalni program športa v RS 2014-2023 v členu, ki opredeljuje delovanje športnih organizacij, določa tudi nekatere cilje, ki so povezani s povečanjem kakovosti programov športnih društev. V sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), smo v šport torej prvi pri nas uvedli standard kakovosti za društva – certifikat SIQ-NVO, ki temelji standardu ISO 9001:2008.

Pridobljen certifikat je dokument, s katerim izkazujete svoje reference na razpisih, pri pridobivanju novih donatorskih in sponzorskih sredstev, ter z njim že obstoječim podpornikom pokaže, da sta bila preteklo zaupanje in podpora upravičena.

Za lažjo odločitev, ali bi certifikat pripomogel k uspešnosti vašega društva, bomo v kratkem organizirali brezplačno predstavitveno delavnico pridobitve certifikata. Na njej bodo predstavniki društev prejeli podrobnejše informacije o certifikatu in kako le ta spodbuja k objektivni in sistematični presoji delovanja in opredelitvi ciljev, ki dolgoročno vodijo k boljšim storitvam in s tem v razvoj vaše organizacije.